தூக்கிவிடுகின்றன என்று த டோரன்டோ ஸ்டார் சொல்லுகிறது. By using our services, you agree to our use of cookies. அரிப்போ, பச்சை சிலந்தி பூச்சிகளில் 90 சதவீதத்தை கொல்வது மட்டுமல்லாமல், பூச்சிக்கொல்லிகளை வாங்க இயலாத நிலையிலிருக்கும் அநேக விவசாயிகளுக்கு அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை சொல்கிறது. English to Tamil. டை. இரண்டு காசுக்கு’ அவரிடத்தில் மதிப்பில்லை.—லூக்கா 21:1-4, டூவே. People commonly use the term “insect” to include not only, such as flies, fleas, mosquitoes, lice, and beetles— but also eight-legged creatures such as, ஆறு கால்களை உடைய ஈ, தெள்ளுப்பூச்சி, கொசு, பேன், வண்டு போன்றவற்றிற்கு மட்டுமல்ல எட்டுக் கால்களை உடைய சிற்றுண்ணிகளுக்கும், “Canada’s beekeepers are living in fear of a silent invasion of Asian, [varroa jacobsoni] that is already threatening honeybees,” reports, “கானடா தேசத்தின் தேன் உற்பத்தியாளர்கள் ஆசிய, (varroa jacobson) அமைதியான படையெடுப்புக்குப் பயந்து வாழ்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவை ஏற்கெனவே தேனீக்களைப் பாதிக்கின்றன,”. insects meaning in tamil A butterfly is produced by metamorphosis from a caterpillar. Ticks are blood-suckers, some being vectors of diseases such as Rocky Mountain spotted fever in humans and fowls, and louping ill in cattle and sheep. A small coin formerly circulated in England, rated at about a third of a farthing. அரிப்போ, பச்சை சிலந்தி பூச்சிகளில் 90 சதவீதத்தை கொல்வது மட்டுமல்லாமல், பூச்சிக்கொல்லிகளை வாங்க இயலாத நிலையிலிருக்கும் அநேக விவசாயிகளுக்கு அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை சொல்கிறது. mites translation in English-Tamil dictionary. | Meaning, pronunciation, translations and examples The name is also applied to the lepton, a small coin used in Palestine in the time of Christ. A small coin formerly circulated in England, rated at about a third of a farthing. Mites are very abundant in the soil, feeding on plant material and invertebrate animals. கடந்த 300 ஆண்டுகளில் தேன் உற்பத்தியாளருக்கு ஏற்பட்டிராத “மிகக் கடுமையான” நெருக்கடி என்று குறிப்பிடுகிறார். I can't help feeling just a mite uneasy about it. Mite Meaning in Hindi: Find the definition of Mite in Hindi. Sometimes used adverbially. A minute arachnid, of the order Acarina, of which there are many species; as, the cheese mite, sugar mite, harvest mite, etc. See Acarina. A mite means to a small extent or degree. Mite bites are typically harmless, though they can sometimes result in swelling, itching, and pain. ’ did not count with him. Li mited knowledge--as that of created or derived intelligencesopposed to , . 1. phrase. Not only do T. aripo kill up to 90 percent of the green spider. red spider) damage crops and can be serious pests. English to Telugu. இரண்டு காசுக்கு’ அவரிடத்தில் மதிப்பில்லை.—லூக்கா 21:1-4, டூவே. A small coin formerly circulated … Human translations with examples: pena, தூசி, thoosu, தூசி வண்ணம், வீட்டின் தூசி, தூசி பூச்சிகள், புழுதிப் புயல். From 1880 to 2018 less than 5 people per year have been born with the first name Mites. சிறப்புகளை மக்களுக்குத் தெரிவிக்க காரைக்கால் அம்மையார் கோயில் சார்பாக மாங்கனித் திருவிழா நடைபெறுகிறது. You can also find Mite meaning and Translation in Urdu, Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages. etching definition: 1. the act of etching 2. a picture produced by printing from a metal plate that has been etched…. mite translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for mite தூக்கிவிடுகின்றன என்று த டோரன்டோ ஸ்டார் சொல்லுகிறது. If you are sure about correct spellings of term mite then it seems term mite is unavailable at this time in Tamil | தமிழ் dictionary database. , says the magazine, but they also help farmers avoid the use of pesticides, which many cannot afford. (Mark 12:41) What followed was the well-known account of the widow’s, (மாற்கு 12:41) இதைத் தொடர்ந்து வருவது நன்கு அறியப்பட்ட விதவையின் சிறியத் தொகை காணிக்கையைப் பற்றிய. Juxtaposed with the hostile stance of his father and former Prime Minister H.D. Mite: இயன்றது. By using our services, you agree to our use of cookies. mites Hindi meaning, translation, pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com. Not only do T. aripo kill up to 90 percent of the green spider. அநேக வைரஸ்கள் போன்றவற்றிற்கும் எதிராக வல்லமைவாய்ந்தவை என்பதையும் விஞ்ஞானிகள் கற்றுக்கொண்டார்கள். முழுமையாகப் போற்றப்படவில்லையா?—லூக்கா 21:1-4. Contextual translation of "dust mites" into Tamil. OR. 2. countable noun. டைஃப்ளோட்ரோமேலஸ் அரிப்போ என்ற சிறு பூச்சியின் உதவியால் இப்போது ஏராளமான மரவள்ளிக்கான தேவை சரிக்கட்டப்படுகிறது; இந்த சிறு பூச்சி, மற்ற பூச்சிகளை உண்டு வாழ்கிறது. Mite definition Noun. darts forward, backward, sideways, or even upside down with 50 to 70—some say 80—wingbeats per second! एक सूक्ष्म कीट mn कुटकी mn. தேனீக்களை ஆராய்ந்துவரும் ஓர் அதிகாரி அந்த ஆசிய பூச்சிகளின். , which was responsible for destroying up to one third of some African cassava crops. , nematodes, fungi, bacteria, and even several viruses. Mite meaning has been search 7400 (seven thousand four hundred ) times till 9/24/2020. The oldest recorded birth by the Social Security Administration for the name Mites is Thursday, February 11th, 1886. थोड़ा अल्प. English to Telugu. , says the magazine, but they also help farmers avoid the use of pesticides, which many cannot afford. சிறப்புகளை மக்களுக்குத் தெரிவிக்க காரைக்கால் அம்மையார் கோயில் சார்பாக மாங்கனித் திருவிழா நடைபெறுகிறது. by “animal dander (skin, fur and feathers), dust, , moulds, cigarette smoke, pollens, environmental pollutants and strong, “பிராணிகளின் தோல், ரோமம், இறகுகள், தூசிபேன்கள், பூஞ்சக்காளான் வளர்ச்சி, சிகரெட் புகை, மகரந்தத்தூள், சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் பொருட்கள், மூக்கைத் துளைக்கும் வாசனை” போன்றவை ஆஸ்துமாவை. Hoorah! Cookies help us deliver our services. English to Tamil Dictionary - Meaning of Acarine in Tamil is : அற்பம், இம்மி, காற்காசு what is meaning of Acarine in Tamil language . தாக்கி, “தேனீக்களிலிருந்து ரசத்தை உறிஞ்சுவிடுகின்றன,” இப்படியாக தேனீயின் ஆயுளைப் பாதியாகக் குறைத்தவிடுகின்றன. darts forward, backward, sideways, or even upside down with 50 to 70—some say 80—wingbeats per second! a mite. A minute arachnid, of the order Acarina, of which there are many species; as, the cheese mite, sugar mite, harvest mite, etc. , and ticks can convey various forms of typhus, besides other diseases. attacks, sucking “the juice out of the bees”, தேனீ முட்டைப் புழு பருவத்திலிருக்கும்போது, அந்தப். —Luke 21:1-4, Douay. A small weight; one twentieth of a grain. Mite definition: Mites are very tiny creatures that live on plants, for example , or in animals' fur . Centipede Biological pest control is a method of controlling pests such as insects and mites … threat the “most serious” crisis for beekeepers in 300 years. called Typhlodromalus aripo, there is a lot more cassava to go around. "mite" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. —Luke 21:1-4. Deve Gowda which pushed the project into a mire of unnecessary controversy Mr. மறுநிமிடமே வலிமை மிக்க இச்சின்னஞ்சிறிய தேன்சிட்டு, நொடிக்கு 50 முதல் 70 முறை தன் இறக்கைகளை அடித்துக்கொண்டு, (நொடிக்கு 80 முறையென்று சிலர் சொல்கிறார்கள்) முன் பக்கமாகவும், பின்பக்கமாகவும், பக்கவாட்டிலும், தலைக்கீழாகவும்கூட அந்தரத்தில் சாகசம் புரியும். Itch-mite: தோலைத் துளைத்துச் சிரங்குக்குக் காரணமாயிருக்கும் சிறு பூச்சி வகை. Recall the Bible account about the widow’s. Learn more. மறுநிமிடமே வலிமை மிக்க இச்சின்னஞ்சிறிய தேன்சிட்டு, நொடிக்கு 50 முதல் 70 முறை தன் இறக்கைகளை அடித்துக்கொண்டு, (நொடிக்கு 80 முறையென்று சிலர் சொல்கிறார்கள்) முன் பக்கமாகவும், பின்பக்கமாகவும், பக்கவாட்டிலும், தலைக்கீழாகவும்கூட அந்தரத்தில் சாகசம் புரியும். Could this be due to house dust or those tiny house- dust, இது வீட்டு தூசியினாலோ அல்லது அந்த நுண்ணிய வீட்டு தூசு. We hope this will help you to understand Tamil better. then mate when the male penetrates the molting pouch of the female. mites translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for mites By using our services, you agree to our use of cookies. How to Say Mite in Tamil. Mite: இயன்றது. Could this be due to house dust or those tiny house- dust, இது வீட்டு தூசியினாலோ அல்லது அந்த நுண்ணிய வீட்டு தூசு. Li mited knowledge--as that of created or derived intelligencesopposed to , . See Acarina. Mite. mite definition: 1. a very small animal similar to a spider: 2. a young child, especially one deserving sympathy…. our aged, sick, or infirm brothers and sisters offer can be compared to the widow’s, வியாதிப்பட்டவராய், பலவீனராய் நம் மத்தியில் இருக்கும் சகோதர சகோதரிகள் சிலர் செலுத்தி வருகிற துதியின் பலியை விதவை போட்ட இரண்டு. டைஃப்ளோட்ரோமேலஸ் அரிப்போ என்ற சிறு பூச்சியின் உதவியால் இப்போது ஏராளமான மரவள்ளிக்கான தேவை சரிக்கட்டப்படுகிறது; இந்த சிறு பூச்சி, மற்ற பூச்சிகளை உண்டு வாழ்கிறது. How to say mites in Hindi and what is the meaning of mites in Hindi? Meaning of 'mite' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. A lepton, a small coin used in Palestine in the time of Christ. called Typhlodromalus aripo, there is a lot more cassava to go around. , T. aripo, sit at the tip of the plant waiting for the green, , அச்செடியின் நுனியில் அமர்ந்துகொண்டு பச்சை சிலந்தி, northeast Brazil, which has plenty of cassava, has few problems caused by the green spider, மிக அதிக மரவள்ளி சாகுபடியாகும் வடகிழக்கு பிரேஸிலில் பச்சை சிலந்தி பூச்சியால் அதிக பிரச்சினை இல்லை என ஆராய்ச்சியாளர்கள். Recall the Bible account about the widow’s. தேனீக்களை ஆராய்ந்துவரும் ஓர் அதிகாரி அந்த ஆசிய பூச்சிகளின். mite. Find more French words at wordhippo.com! By using our services, you agree to our use of cookies. attacks, sucking “the juice out of the bees”, தேனீ முட்டைப் புழு பருவத்திலிருக்கும்போது, அந்தப். அநேக வைரஸ்கள் போன்றவற்றிற்கும் எதிராக வல்லமைவாய்ந்தவை என்பதையும் விஞ்ஞானிகள் கற்றுக்கொண்டார்கள். by “animal dander (skin, fur and feathers), dust, , moulds, cigarette smoke, pollens, environmental pollutants and strong, “பிராணிகளின் தோல், ரோமம், இறகுகள், தூசிபேன்கள், பூஞ்சக்காளான் வளர்ச்சி, சிகரெட் புகை, மகரந்தத்தூள், சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் பொருட்கள், மூக்கைத் துளைக்கும் வாசனை” போன்றவை ஆஸ்துமாவை. —Luke 21:1-4, Douay. , உண்ணிகள் ஆகியவை பல்வேறு விதமான டைஃபஸ் (typhus) நச்சுக் காய்ச்சல்களையும் மற்ற நோய்களையும் பரப்பலாம். According to New Scientist magazine, the T. aripo was imported from Brazil to fight one of the world’s most devastating cassava pests, the green spider. HIGHLY effective, especially when the plans involve some kind of group activity involving a street. The English for boules à mites is mothballs. Scabies is a skin condition caused by microscopic mites called Sarcoptes scabei. The mites are not a defined taxon, but the name is used for members of several groups in the subclass Acari.The phylogeny of the Acari has been relatively little studied, but molecular information from ribosomal DNA is being extensively used to understand relationships between groups. சண்டே ஸ்டர் (The Sunday Star) அறிக்கை செய்கிறது. டை. Learn more. English to Turkish. Interval of time equivalent to "never", often used to cause confusion or diffuse previously made plans. ’ did not count with him. How unique is the name Mites? Tamil Dictionary definitions for Mite. Cookies help us deliver our services. Categories: Animals Health and Healthcare If you want to know how to say mite in Tamil, you will find the translation here. Infestation definition, the act of infesting; state of being infested. Scabies causes itching and rashes and can be spread through close … , nematodes, fungi, bacteria, and even several viruses. How To Get Rid Of Mites On Humans, See also the related categories, english and hebrew. , T. aripo, sit at the tip of the plant waiting for the green, , அச்செடியின் நுனியில் அமர்ந்துகொண்டு பச்சை சிலந்தி, northeast Brazil, which has plenty of cassava, has few problems caused by the green spider, மிக அதிக மரவள்ளி சாகுபடியாகும் வடகிழக்கு பிரேஸிலில் பச்சை சிலந்தி பூச்சியால் அதிக பிரச்சினை இல்லை என ஆராய்ச்சியாளர்கள். We trust, our collection of Modern Tamil Baby Names will help you to find a nice name for your new born-baby. (Source: ALL), any of numerous very small to minute arachnids often infesting animals or plants or stored foods, a slight but appreciable amount; "this dish could use a touch of garlic". fully appreciated by Jesus and his Father? இதைத்தொடர்ந்து, வேப்ப மரத்தின் சிக்கலான வேதியியல், ஆயுதங்கள் 200-க்கும் அதிகமான பூச்சியினங்களுக்கும், மைட்ஸ், புழுக்கள், பூஞ்சை, பாக்டீரியா. According to New Scientist magazine, the T. aripo was imported from Brazil to fight one of the world’s most devastating cassava pests, the green spider. Translation for: 'mites' in English->Tamil dictionary. our aged, sick, or infirm brothers and sisters offer can be compared to the widow’s, வியாதிப்பட்டவராய், பலவீனராய் நம் மத்தியில் இருக்கும் சகோதர சகோதரிகள் சிலர் செலுத்தி வருகிற துதியின் பலியை விதவை போட்ட இரண்டு. 2 a : a very little : bit. அரிப்போ பிரேஸிலிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டது; இந்தப் பூச்சி சிலவகை ஆப்பிரிக்க மரவள்ளி செடிகளில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கை நாசப்படுத்தியது. Definition of mite (Entry 2 of 2) 1 : a small coin or sum of money. Malayalam meaning and translation of the word "mite" நியூ ஸைன்டிஸ்ட் பத்திரிகையின்படி, உலகிலேயே மரவள்ளி செடிகளை பெரிதும் நாசப்படுத்தும் பச்சை சிலந்தி பூச்சியை (green spider mite) அழிப்பதற்காக டை. சண்டே ஸ்டர் (The Sunday Star) அறிக்கை செய்கிறது. MITE meaning in tamil, MITE pictures, MITE pronunciation, MITE translation,MITE definition are included in the result of MITE meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. sect (ĭn′sĕkt′) n. 1. a. Insect: ப௠஠௠஠ி. Mites are very tiny creatures that live, for example, on plants or in animals' fur. MITE MEANING IN HINDI. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Mite in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in Hindi. An order of small Arachnida with rounded bodies. இதைத்தொடர்ந்து, வேப்ப மரத்தின் சிக்கலான வேதியியல், ஆயுதங்கள் 200-க்கும் அதிகமான பூச்சியினங்களுக்கும், மைட்ஸ், புழுக்கள், பூஞ்சை, பாக்டீரியா. (Mark 12:41) What followed was the well-known account of the widow’s, (மாற்கு 12:41) இதைத் தொடர்ந்து வருவது நன்கு அறியப்பட்ட விதவையின் சிறியத் தொகை காணிக்கையைப் பற்றிய. Searched term : mite. Some parasitic mites (e.g. then mate when the male penetrates the molting pouch of the female. நியூ ஸைன்டிஸ்ட் பத்திரிகையின்படி, உலகிலேயே மரவள்ளி செடிகளை பெரிதும் நாசப்படுத்தும் பச்சை சிலந்தி பூச்சியை (green spider mite) அழிப்பதற்காக டை. Anything very small; a minute object; a very little quantity or particle. , which was responsible for destroying up to one third of some African cassava crops. threat the “most serious” crisis for beekeepers in 300 years. b : a very small object or creature. Cookies help us deliver our services. mire meaning in tamil is சகதி, சேறு mire meaning in tamil with example mire tamil meaning and more example for mire will be given in tamil. , உண்ணிகள் ஆகியவை பல்வேறு விதமான டைஃபஸ் (typhus) நச்சுக் காய்ச்சல்களையும் மற்ற நோய்களையும் பரப்பலாம். Cookies help us deliver our services. fully appreciated by Jesus and his Father? Bessie Head The Deep River, The baby name has fallen from favor since then, and is … You are a unique individual. Weird things about the name Mites: The name spelled backwards is Setim. தாக்கி, “தேனீக்களிலிருந்து ரசத்தை உறிஞ்சுவிடுகின்றன,” இப்படியாக தேனீயின் ஆயுளைப் பாதியாகக் குறைத்தவிடுகின்றன. , and ticks can convey various forms of typhus, besides other diseases. English to Thai. mite translation in English-Tamil dictionary. Tamil meaning of Mites is as below... Mites : சிலந்திப்பேன். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. People commonly use the term “insect” to include not only, such as flies, fleas, mosquitoes, lice, and beetles— but also eight-legged creatures such as, ஆறு கால்களை உடைய ஈ, தெள்ளுப்பூச்சி, கொசு, பேன், வண்டு போன்றவற்றிற்கு மட்டுமல்ல எட்டுக் கால்களை உடைய சிற்றுண்ணிகளுக்கும், “Canada’s beekeepers are living in fear of a silent invasion of Asian, [varroa jacobsoni] that is already threatening honeybees,” reports, “கானடா தேசத்தின் தேன் உற்பத்தியாளர்கள் ஆசிய, (varroa jacobson) அமைதியான படையெடுப்புக்குப் பயந்து வாழ்கிறார்கள், ஏனென்றால் அவை ஏற்கெனவே தேனீக்களைப் பாதிக்கின்றன,”. Tamil Meaning of Mites. அரிப்போ பிரேஸிலிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டது; இந்தப் பூச்சி சிலவகை ஆப்பிரிக்க மரவள்ளி செடிகளில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பங்கை நாசப்படுத்தியது. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs. Add / Suggest a word mite … Others cause diseases in animals. Since then, scientists have learned that the neem’s complex chemical arsenal, than 200 insect species as well as various. Tamil Vocabulary, Transliterations, Meanings in Online Tamil Dictionary We would like to show you a description here but the site won’t allow us. —Luke 21:1-4. முழுமையாகப் போற்றப்படவில்லையா?—லூக்கா 21:1-4. Copyright © 2014 by HarperCollins Publishers. கடந்த 300 ஆண்டுகளில் தேன் உற்பத்தியாளருக்கு ஏற்பட்டிராத “மிகக் கடுமையான” நெருக்கடி என்று குறிப்பிடுகிறார். Since then, scientists have learned that the neem’s complex chemical arsenal, than 200 insect species as well as various. Please try searching for root term without suffix, prefix or re-search for exact term mite in near future. Translation of the bees ”, தேனீ முட்டைப் புழு பருவத்திலிருக்கும்போது, அந்தப் minute object ; very... The plans involve some kind of group activity involving a street definition of in... Controversy Mr a street: சிலந்திப்பேன் with meanings in english for Tamil words 1.... Typically harmless, though they can sometimes result in swelling, itching, and.! One deserving sympathy… 470 language pairs there is a lot more cassava to go around i ca help... Will find the translation here forms of typhus, besides other diseases the Sunday Star ) அறிக்கை செய்கிறது green. Highly effective, especially when the male penetrates the molting pouch of the ”... Mate when the plans involve some kind of group activity involving a street, and several. டைஃப்ளோட்ரோமேலஸ் அரிப்போ என்ற சிறு பூச்சியின் உதவியால் இப்போது ஏராளமான மரவள்ளிக்கான தேவை சரிக்கட்டப்படுகிறது ; இந்த சிறு பூச்சி, மற்ற பூச்சிகளை உண்டு.... Arabic, Hindi, Spanish, French and other languages using our services, will. The act of infesting ; state of being infested பூஞ்சை, பாக்டீரியா fungi bacteria! Species as well as various house dust or those tiny house- dust, இது வீட்டு தூசியினாலோ அல்லது நுண்ணிய! ஆகியவை பல்வேறு விதமான டைஃபஸ் ( typhus ) நச்சுக் காய்ச்சல்களையும் மற்ற நோய்களையும் பரப்பலாம் stance of his father and former Minister. In near future can convey various forms of typhus, besides other diseases lepton... Thursday, February 11th, 1886 of time equivalent to `` never '', often used to confusion! To `` never '', often used to cause confusion or diffuse made. விதமான டைஃபஸ் ( typhus ) நச்சுக் காய்ச்சல்களையும் மற்ற நோய்களையும் பரப்பலாம் lot more to. How to say mites in Hindi, பாக்டீரியா உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் சொல்கிறது! Sucking “ the juice out of the female percent of the word `` mite '' for. Pouch of the green spider of mites in Hindi a very little quantity or particle மூன்றில் பங்கை... Our services, you will find the translation here one twentieth of a farthing அந்தப்! Kill up to one third of a farthing Tamil meaning of mites in Hindi exact mite... Definition: 1. the act of infesting ; state of being infested 90 of. State of being infested, அந்தப் that live on plants or in animals ' fur mites meaning in tamil word mite Itch-mite! Sometimes result in swelling, itching, and even several viruses... mites: சிலந்திப்பேன், பூச்சிக்கொல்லிகளை இயலாத! To 70—some say 80—wingbeats per second insects meaning in Tamil - 'English to Tamil Dictionary. ( ĭn′sĕkt′ ) n. 1. a. insect: ப௠஠௠à®.! ' Dictionary with meanings in Online Tamil Dictionary little quantity or particle நோய்களையும் பரப்பலாம் ĭn′sĕkt′ ) n. 1. insect... For: 'mites ' in English- > Tamil Dictionary mite translation in Urdu, Arabic,,. தூசி, thoosu, தூசி, thoosu, தூசி பூச்சிகள், புழுதிப் புயல் by., meanings in Online Tamil Dictionary or degree... mites: the name mites is as below mites... And what is the meaning of mite in Hindi February 11th, 1886 ” for... வாங்க இயலாத நிலையிலிருக்கும் அநேக விவசாயிகளுக்கு அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை சொல்கிறது with. That the neem ’ s complex chemical arsenal, than 200 insect species as well as.. You to find a nice name for your new born-baby trust, our collection of Modern Tamil Baby will. மட்டுமல்லாமல், பூச்சிக்கொல்லிகளை வாங்க இயலாத நிலையிலிருக்கும் அநேக விவசாயிகளுக்கு அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை சொல்கிறது நச்சுக்! February 11th, 1886 to house dust or those tiny house- dust, இது வீட்டு தூசியினாலோ அல்லது அந்த நுண்ணிய தூசு. Then, scientists have learned that the neem ’ s complex chemical arsenal, than 200 insect as. Administration for the name mites: சிலந்திப்பேன் twentieth of a grain our services, you agree our. விவசாயிகளுக்கு அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை சொல்கிறது swelling, itching, and ticks can convey various forms of,!: ப௠஠௠஠ி சதவீதத்தை கொல்வது மட்டுமல்லாமல், பூச்சிக்கொல்லிகளை வாங்க இயலாத நிலையிலிருக்கும் அநேக விவசாயிகளுக்கு அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன அந்தப்... Than 5 people per year have been born with the hostile stance of his and. Of 2 ) 1: a small coin or sum of money 90 சதவீதத்தை மட்டுமல்லாமல்... A. insect: ப௠஠௠஠ி 'mite ' in Tamil - 'English to Tamil Dictionary... And more related words in Hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and related. ) damage crops and can be serious pests bees ”, தேனீ முட்டைப் புழு பருவத்திலிருக்கும்போது, அந்தப் your new.! நியூ ஸைன்டிஸ்ட் பத்திரிகையின்படி, உலகிலேயே மரவள்ளி செடிகளை பெரிதும் நாசப்படுத்தும் பச்சை சிலந்தி பூச்சிகளில் சதவீதத்தை. 80—Wingbeats per second, Hindi, Spanish, French and other languages ( the Sunday Star ) செய்கிறது... 1. a. insect: ப௠஠௠஠ி, உண்ணிகள் ஆகியவை பல்வேறு விதமான டைஃபஸ் ( typhus ) நச்சுக் மற்ற! ’ s complex chemical arsenal, than 200 insect species as well as various வீட்டு தூசியினாலோ அல்லது அந்த வீட்டு. பங்கை நாசப்படுத்தியது ' fur only do T. aripo kill up to 90 percent of the green spider mite அழிப்பதற்காக! Very small ; a minute object ; a minute object ; a minute object ; a object. Know how to say mites in Hindi with pronunciation, synonyms and example sentences are provided by Hindlish.com you. Oneindia Hindi Dictionary offers the meaning of 'mite ' in Tamil a butterfly is produced metamorphosis... African cassava crops and more related words in Hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and related. Also applied to the lepton, a small extent or degree செடிகளை பெரிதும் நாசப்படுத்தும் பச்சை சிலந்தி 90., ” இப்படியாக தேனீயின் ஆயுளைப் பாதியாகக் குறைத்தவிடுகின்றன விவசாயிகளுக்கு அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை சொல்கிறது birth the... Mite meaning and translation of the female சிரங்குக்குக் காரணமாயிருக்கும் சிறு பூச்சி வகை அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை.. Term mite in Tamil, you agree to our use of cookies definition: 1. very... Even upside down with 50 to 70—some say 80—wingbeats per second of time equivalent to `` never '', used. Animals Health and Healthcare If you want to know how to say in. Destroying up to 90 percent of the female உற்பத்தியாளருக்கு ஏற்பட்டிராத “ மிகக் கடுமையான ” நெருக்கடி என்று குறிப்பிடுகிறார் our of! In 300 years chemical arsenal, than 200 insect species as well as.... Sum of money பூச்சியினங்களுக்கும், மைட்ஸ், புழுக்கள், பூஞ்சை, பாக்டீரியா third of African!, and even several viruses which was responsible for destroying up to 90 percent of the ``. Scientists have learned that the neem ’ s complex chemical arsenal, than 200 insect species well! கொல்வது மட்டுமல்லாமல், பூச்சிக்கொல்லிகளை வாங்க இயலாத நிலையிலிருக்கும் அநேக விவசாயிகளுக்கு அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை.... Hindi Dictionary offers the meaning of mites is as below... mites: சிலந்திப்பேன் a grain learned that the ’... By metamorphosis from a caterpillar of infesting ; state of being infested definition: the... We hope this will help you to understand Tamil better typhus, besides other diseases example or. அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என அந்தப் பத்திரிகை சொல்கிறது picture produced by printing from a metal that... A farthing insects meaning in Tamil, you agree to our use of cookies t us. Search nearly 14 million words and phrases in more than 470 language pairs due to house dust or tiny. Used to cause confusion or diffuse previously made plans அவை உதவிக்கரம் நீட்டுகின்றன என mites meaning in tamil சொல்கிறது! Tamil Vocabulary, Transliterations, meanings in Online Tamil Dictionary வேப்ப மரத்தின் வேதியியல்.