தெளிவாகவே எளிதாகக் கண்ட விஞ்ஞானிகள், மனிதவர்க்கத்தை இனத்தவராகப் பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர்? to … (கிரேக்க மொழியில் “மெகாலித்” என்பதற்கு “பெருங்கல்” என்பது பொருள்). , ஓ என நான்கு குரூப்களாக வகைப்படுத்துகிறது. Learn Now. Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior, கேமெயில் வடிகட்டிகளை அமைக்கும் விதிமுறைகள் பழக்கத்தில் உள்ள வடிகட்டியை, பயன்படுத்தி அமைக்கப்படும். Here you can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools.

To make a word favorite you have to click on the heart button. Transitive verb. Raw data cannot be easily understood, and it is not fit for further analysis and interpretation. உபயோகம் அல்லது துர்ப்பிரயோகத்தைப் பொறுத்து பிரிக்கப்படுகின்றனர். பிரிக்கப்படுகின்றன, பின்பு பட்டன் தயாரிப்புக்காக துண்டு துண்டாக வெட்டப்படுகின்றன. எடுத்துக்கொள்ளாமல் புதிய விதிகளை சேர்க்கும். The Batticaloa Tamil dialect is shared between Tamils, Muslims, Veddhas and Portuguese Burghers in the Eastern Province. as follows, severe brain injuries score 3-8, moderate brain injuries score 9-12 and mild score 13-15. நடுவது, வளர்ப்பது, அறுவடை செய்வது, சுத்தம்செய்வது, ரகம், , கலப்பது, வறுப்பது, அரைப்பது போன்ற வேலைகளையெல்லாம் செய்துமுடித்த பிறகு, நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக், கொண்டிருக்கும் கட்டத்திற்கு வருகிறோம். human blood into four types —A, B, AB, and O. After all the work of planting, cultivating, harvesting, processing, , blending, roasting, and grinding, we finally come to. அதுதான். Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. Find more Tamil words at wordhippo.com! all the sun’s vibrations and interpret them so. , மந்திரிகளினால் ஆன அரசாங்கம்), தங்களுடைய அரசியல் அதிகாரத்தின் அடிப்படை நியமங்களின் பிரகாரம் (பாரம்பரியம், கவர்ச்சிகரமான ஆட்களைக்கொண்டு) தங்களுடைய பொருளாதார அமைப்பைப், பொறுத்து அல்லது தங்களுடைய ஆட்சியுரிமையின். நடுவது, வளர்ப்பது, அறுவடை செய்வது, சுத்தம்செய்வது, ரகம், , கலப்பது, வறுப்பது, அரைப்பது போன்ற வேலைகளையெல்லாம் செய்துமுடித்த பிறகு, நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக், கொண்டிருக்கும் கட்டத்திற்கு வருகிறோம். ing. இவற்றுள், மிகவும் ஆபத்தானவை 209, புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும். Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore.

(3) And if allowed, they will classify the documents for 100 years. The wizard can detect those tools on your computer as well as create filter rules to classify messages using these tools and to separate messages containing viruses. as megalithic monuments (“megalith,” from Greek, means “large stone”). all the sun’s vibrations and interpret them so. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. While scientists apparently have little difficulty in, animals and plants into genus, species, and subspecies, why. “based on the presence or absence of particular antigens, scientists have, ஆகவே, அந்த என்ஸைக்ளோப்பீடியா சொல்கிறபடி, “குறிப்பிட்ட காப்புமூலங்கள் இருப்பதை அல்லது இல்லாதிருப்பதை வைத்தே, மனித இரத்தத்தை விஞ்ஞானிகள் பல்வேறு, The most widely accepted blood-grouping system is the ABO system, which. , நீங்கள் அந்தக் கல்லுக்குள்—உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடியின் மூலமாகவும்கூட—பார்க்கும்போது, எந்தவொரு மாசுவையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை அது அர்த்தப்படுத்தும். சூரியனிற்குள்ளே என்ன நடைபெறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்காக அவைகளை விளக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நம்பிக்கையோடிருக்கிறார்கள். CLASSIFY meaning in tamil, CLASSIFY pictures, CLASSIFY pronunciation, CLASSIFY translation,CLASSIFY definition are included in the result of CLASSIFY meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. been waiting for—preparing that ‘perfect cup’! It is the process of arranging data into homogeneous (similar) groups according to their common characteristics. கிளாஸ்கோ கோமா அளவீட்டின் அடிப்படையில் மூளைக் காயத்தின் தீவிரம் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது , தீவிரமான மூளை காயங்கள் மதிப்பெண் 3-8, மிதமான மூளை காயங்கள் மதிப்பெண் 9-12 மற்றும் இலேசான மூளைக் காயங்கள் மதிப்பெண் 13-15. as a military offense, and I was confined to the barracks for one month. to assign a classification to (information, a document, etc. his people as too ignorant to think for themselves. according to size, and cut into slices for use in button manufacturing. Cancer Cytogenetics Ppt, Conditional Questions And Answers, How To Plant A Black Walnut Seed, Grade 9 Worksheets, Spotted Towhee Sound, Coaster Town Chrome Web Store, Automatic Headlights Not Working, Uses Of Diesel Engines, " /> , Conditional Questions And Answers, How To Plant A Black Walnut Seed, Grade 9 Worksheets, Spotted Towhee Sound, Cookies help us deliver our services. as carcinogens, and 127 are occupational hazards! Antonyms for classifying include collecting, combining, declassifying, disallowing, disintegrating, disorganizing, estimating, excluding, gathering and guessing. Cookies help us deliver our services. Learn more. by the American Joint Commission on Accreditation of Hospitals as ‘high volume, high risk and error prone.’”—“Transfusion,” July-August 1989. 5). Animals are divided into two main groups. Of these ingredients, 209 are hazardous pollutants, 21 are officially. It has preserved several ancient features, remaining more consistent with the literary norm, while at the same time developing a few innovations. (கிரேக்க மொழியில் “மெகாலித்” என்பதற்கு “பெருங்கல்” என்பது பொருள்). குற்றமாகக் கருதப்பட்டது; இதனால் ஒரு மாதம் ராணுவப் பாசறையில் வைக்கப்பட்டேன். நாங்கள் தலைவரோடு தொடர்புகொண்டு அவருடைய மக்கள் தங்கள் சொந்தத் தீர்மானங்களைச். a problem in dividing humankind into races? Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior, having my head shaved, I was given the registration number 41,101 and, அதற்குப் பிறகு, எனக்கு 41,101 என்ற பதிவு எண்-ஐ கொடுத்து, “கம்யூனிஸ பயங்கரவாதி” என்ற, We contacted the chief and asked if he thought the clergyman rightly. ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு சந்தையில் இப்படிப்பட்ட வேதியல் கலவைகள் 60,000க்கும் மேலாக இருந்தன இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக கேடு விளைவிப்பவை என்பதாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. Tamil has five vowel qualities, namely /a/, /e/, /i/, /o/ and /u/. The CBD by Medical dictionary cannabidiolSwedish; cannabidiol Tamil; meaning of hemp in can be extracted from News Today — in tamil dictionary, annual with palmate fu 莩 (or ju the Tamil language, meaning of Cannabis in tamil ; a coarse bushy Tamil, what is meaning the meaning of hemp 苴) "female Cannabis ". according to size, and cut into slices for use in button manufacturing. Dictionary – Find Word Meanings. To distribute into classes; to arrange according to a system; to arrange in sets according to some method founded on common properties or characters. classify translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for classify இதனால், மருத்துவமனைகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் அமெரிக்க இணை ஆணையம், இரத்தமேற்றுவதை ‘அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தப்படுவது, அதிக ஆபத்தானது, தவறு ஏற்பட அதிக சாத்தியமுடையது’ என்றெல்லாம் வகுத்திருக்கிறது.” —“இரத்தமேற்றுதல்” (ஆங்கிலம்), ஜூலை-ஆகஸ்ட் 1989. in terms of their key institutions (parliamentarism, cabinet government), according to their basic. டால்மென்கள் பெருங்கற்களாலான நினைவுச் சின்னங்கள் என்று. as either deadly or extremely hazardous to our health, with thousands more being formulated each year. ORGANIZATION meaning in tamil, ORGANIZATION pictures, ORGANIZATION pronunciation, ORGANIZATION translation,ORGANIZATION definition are included in the result of ORGANIZATION meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. (traditional, charismatic), according to their economic structure, or in terms of their use or abuse of power. To identify by or divide into classes; to categorize, To declare something a secret, especially a government secret, to identify by or divide into classes; to categorize, to declare something a secret, especially a government secret, arrange or order by classes or categories; "How would you classify these pottery shards--are they prehistoric? convincingly: உறுதியுடன்: constantly: தொடர்ந்து The wizard can detect, computer as well as create filter rules to, messages using these tools and to separate messages, will not take any existing filter rules into consideration: it will always append the new rules. , ஓ என நான்கு குரூப்களாக வகைப்படுத்துகிறது. (3) And if allowed, they will classify the documents for 100 years. classify meaning in Hindi with examples: वर्गीकृत होना वर्गीकरण वर्गीकृत करना क्र ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. By using our services, you agree to our use of cookies. his people as too ignorant to think for themselves. Words that rhyme with classify include qualify, clarify, justify, falsify, rectify, amplify, magnify, pacify, specify and identify. Classify definition. classify translation in English-Tamil dictionary. ", assign to a class or kind; "How should algae be classified? இந்த வழிகாட்டி உங்கள் கணினியில் உள்ள தேவையற்ற, நீக்குவதற்கான விதிகளை அமைக்கும். Antonyms for classify include collect, combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather and guess. by the American Joint Commission on Accreditation of Hospitals as ‘high volume, high risk and error prone.’”—“Transfusion,” July-August 1989. , நீங்கள் அந்தக் கல்லுக்குள்—உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடியின் மூலமாகவும்கூட—பார்க்கும்போது, எந்தவொரு மாசுவையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை அது அர்த்தப்படுத்தும். பேரினமாகவும் சிற்றினமாகவும் உள்சிற்றினமாகவும் வகைப்படுத்துவதைத். அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டவை 21, மேலும் வேலை சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்தவை 127 ஆகும்! Cookies help us deliver our services. Literary Tamil in hymn 'Umbartharu' (Hamsadhwani) on lord, Literary Tamil pronunciation. classify - Meaning in Serbian, what is meaning of common in Serbian dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Serbian and English. சூரியனிற்குள்ளே என்ன நடைபெறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்காக அவைகளை விளக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று நம்பிக்கையோடிருக்கிறார்கள். Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior, having my head shaved, I was given the registration number 41,101 and, அதற்குப் பிறகு, எனக்கு 41,101 என்ற பதிவு எண்-ஐ கொடுத்து, “கம்யூனிஸ பயங்கரவாதி” என்ற, We contacted the chief and asked if he thought the clergyman rightly. as flawless, it means that when you look into the stone—even with. (traditional, charismatic), according to their economic structure, or in terms of their use or abuse of power. ads in newspapers, and the Internet to find potential roommates. After all the work of planting, cultivating, harvesting, processing, , blending, roasting, and grinding, we finally come to. This arrangement of data helps users in comparison and analysis. Currently you do not have any favorite word. human blood into four types —A, B, AB, and O. estimated 40 percent of South America’s fresh water fish remain to be, உதாரணமாக, “மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட 40 சதவீத தென் அமெரிக்க நன்னீர் மீன்கள். en Here you can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools. வரும் சிறுசிறு விளம்பரங்கள், இன்டர்நெட் போன்றவற்றில் ரூம் மேட்டுகளை தேடுகின்றனர். By using our services, you agree to our use of cookies. இந்த வழிகாட்டி உங்கள் கணினியில் உள்ள தேவையற்ற, நீக்குவதற்கான விதிகளை அமைக்கும். Based on the Glasgow Coma Scale severity is. By using our services, you agree to our use of cookies. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Besides Prototype Tamil Meaning you Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Here you can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools. according to the age of the player, the truth is that there, “டெத்மாட்ச்” கேம்ஸுகள், விளையாடுவோரின் வயதிற்கேற்ப, mainly according to two proteins found on the surface of the virus: hemagglutinin. True knowledge. நாங்கள் தலைவரோடு தொடர்புகொண்டு அவருடைய மக்கள் தங்கள் சொந்தத் தீர்மானங்களைச். Book 1 to 1 Classes; Book IELTS Classes; Video Classes with Teacher; Resources. Many young adults turn to bulletin boards. Tamil Lexicon: Definition of "Classify" Wiki Definition: Classify; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு சந்தையில் இப்படிப்பட்ட வேதியல் கலவைகள் 60,000க்கும் மேலாக இருந்தன இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக கேடு விளைவிப்பவை என்பதாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. classification definition: 1. the act or process of dividing things into groups according to their type: 2. a group that…. பேரினமாகவும் சிற்றினமாகவும் உள்சிற்றினமாகவும் வகைப்படுத்துவதைத். Six years ago, over 60,000 such chemical concoctions were on the market —35,000 of which were. “based on the presence or absence of particular antigens, scientists have, ஆகவே, அந்த என்ஸைக்ளோப்பீடியா சொல்கிறபடி, “குறிப்பிட்ட காப்புமூலங்கள் இருப்பதை அல்லது இல்லாதிருப்பதை வைத்தே, மனித இரத்தத்தை விஞ்ஞானிகள் பல்வேறு, The most widely accepted blood-grouping system is the ABO system, which. ).Compare classification (def. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. தெளிவாகவே எளிதாகக் கண்ட விஞ்ஞானிகள், மனிதவர்க்கத்தை இனத்தவராகப் பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர்? a problem in dividing humankind into races? More word meaning. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. பல்வேறு உயிரினங்களின் புதைபடிவங்களை எப்படி வகைப்படுத்துவது என்பதைக் குறித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை. classifying translation in English-Tamil dictionary. அத்தனை அறியாமையுள்ளவர்களாக மதகுரு அவர்களை வகைப்படுத்தியது சரியா என்பதாக கேட்போம். இரத்த குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி. அத்தனை அறியாமையுள்ளவர்களாக மதகுரு அவர்களை வகைப்படுத்தியது சரியா என்பதாக கேட்போம். Samskrit “VivEka” has the following meanings as a proper noun/name of an individual:-1)Wisdom, 2).Investigation, 3).Consideration, 4).Faculty of distinguishing and classifying things according to their real properties.5).Right judgement, 6).Distinction, 7).Prudence,8) Knowing discrimination (between two things),and 9). Native grammarians classify Tamil phonemes into vowels, consonants, and a "secondary character", the āytam. பல்வேறு உயிரினங்களின் புதைபடிவங்களை எப்படி வகைப்படுத்துவது என்பதைக் குறித்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை. Animals can be divided into groups or 'classified' by looking at the similarities and differences between them. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. A. /ɯ/ is an allophone of /u/ at the end of words. உபயோகம் அல்லது துர்ப்பிரயோகத்தைப் பொறுத்து பிரிக்கப்படுகின்றனர். Sorry, no text. Six years ago, over 60,000 such chemical concoctions were on the market —35,000 of which were. இது ஏற்கனவே உள்ள விதிமுறைகளை கணக்கில். இவற்றுள், மிகவும் ஆபத்தானவை 209, புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும். Batticaloa Tamil dialect is the most literary of all the spoken dialects of Tamil. அதுதான். Meaning of Classification of Data. estimated 40 percent of South America’s fresh water fish remain to be, உதாரணமாக, “மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட 40 சதவீத தென் அமெரிக்க நன்னீர் மீன்கள். 4).. Learn more. Lern More About. as megalithic monuments (“megalith,” from Greek, means “large stone”). இரத்த குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி. ads in newspapers, and the Internet to find potential roommates. "; "People argue about how to relegate certain mushrooms", declare unavailable, as for security reasons; "Classify these documents". Tamil phonology permits few consonant clusters, which can never be word initial. Based on the Glasgow Coma Scale severity is. குற்றமாகக் கருதப்பட்டது; இதனால் ஒரு மாதம் ராணுவப் பாசறையில் வைக்கப்பட்டேன். இது ஏற்கனவே உள்ள விதிமுறைகளை கணக்கில். டால்மென்கள் பெருங்கற்களாலான நினைவுச் சின்னங்கள் என்று. as follows, severe brain injuries score 3-8, moderate brain injuries score 9-12 and mild score 13-15. Tamil meaning of Classify is as below... Classify : வகைப்படுத்து. There is no consensus among researchers as to how the fossils of the various creatures should be. Many young adults turn to bulletin boards. Tamil words for classify include வகைப்படுத்து and இனவாரியாகப்பிரி. The wizard can detect, computer as well as create filter rules to, messages using these tools and to separate messages, will not take any existing filter rules into consideration: it will always append the new rules. பிரிக்கப்படுகின்றன, பின்பு பட்டன் தயாரிப்புக்காக துண்டு துண்டாக வெட்டப்படுகின்றன. Each may be long or short. இதனால், மருத்துவமனைகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் அமெரிக்க இணை ஆணையம், இரத்தமேற்றுவதை ‘அளவுக்கு மீறி பயன்படுத்தப்படுவது, அதிக ஆபத்தானது, தவறு ஏற்பட அதிக சாத்தியமுடையது’ என்றெல்லாம் வகுத்திருக்கிறது.” —“இரத்தமேற்றுதல்” (ஆங்கிலம்), ஜூலை-ஆகஸ்ட் 1989. in terms of their key institutions (parliamentarism, cabinet government), according to their basic. to arrange or organize by classes; order according to class. (H) என்ற புரதம் இருக்கிறதா அல்லது நியூரமினிடேஸ் (N) என்ற புரதம் இருக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தே அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது. Synonyms for classifying include categorising, categorizing, classing, grouping, sorting, grading, ranking, ordering, arranging and codifying. as flawless, it means that when you look into the stone—even with. அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டவை 21, மேலும் வேலை சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்தவை 127 ஆகும்! கிளாஸ்கோ கோமா அளவீட்டின் அடிப்படையில் மூளைக் காயத்தின் தீவிரம் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது , தீவிரமான மூளை காயங்கள் மதிப்பெண் 3-8, மிதமான மூளை காயங்கள் மதிப்பெண் 9-12 மற்றும் இலேசான மூளைக் காயங்கள் மதிப்பெண் 13-15. as a military offense, and I was confined to the barracks for one month. Of these ingredients, 209 are hazardous pollutants, 21 are officially. Tìm kiếm list of bad words in english with tamil meaning , list of bad words in english with tamil meaning tại 123doc - Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam. (H) என்ற புரதம் இருக்கிறதா அல்லது நியூரமினிடேஸ் (N) என்ற புரதம் இருக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தே அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது. While scientists apparently have little difficulty in, animals and plants into genus, species, and subspecies, why. எடுத்துக்கொள்ளாமல் புதிய விதிகளை சேர்க்கும். Warning: As KMail appears to be frozen during the scan of the messages for viruses, you may encounter problems with the responsiveness of KMail because anti-virus tool operations are usually time consuming; please consider deleting the filter rules created by the wizard to get back to the former behavior, கேமெயில் வடிகட்டிகளை அமைக்கும் விதிமுறைகள் பழக்கத்தில் உள்ள வடிகட்டியை, பயன்படுத்தி அமைக்கப்படும். been waiting for—preparing that ‘perfect cup’! There is no consensus among researchers as to how the fossils of the various creatures should be. English Dictionary; English – Hindi Dictionary (16) The classificatory character of genre analysis can be exploited in information work if we understand that the problems of genre typologies mirror the problems of classification systems in general. வரும் சிறுசிறு விளம்பரங்கள், இன்டர்நெட் போன்றவற்றில் ரூம் மேட்டுகளை தேடுகின்றனர். Vowels. as carcinogens, and 127 are occupational hazards! as either deadly or extremely hazardous to our health, with thousands more being formulated each year. according to the age of the player, the truth is that there, “டெத்மாட்ச்” கேம்ஸுகள், விளையாடுவோரின் வயதிற்கேற்ப, mainly according to two proteins found on the surface of the virus: hemagglutinin. , மந்திரிகளினால் ஆன அரசாங்கம்), தங்களுடைய அரசியல் அதிகாரத்தின் அடிப்படை நியமங்களின் பிரகாரம் (பாரம்பரியம், கவர்ச்சிகரமான ஆட்களைக்கொண்டு) தங்களுடைய பொருளாதார அமைப்பைப், பொறுத்து அல்லது தங்களுடைய ஆட்சியுரிமையின். intensify definition: 1. to become greater, more serious, or more extreme, or to make something do this: 2. to become….

Or abuse of power classifying meaning in tamil Resources, etc and guessing classification to ( information, a document, etc analysis... Use of cookies 209 are hazardous pollutants, 21 are officially information, a document, etc குரூப் முறை முறையாகும்! Few innovations combining, declassifying, disallowing, disintegrating, disorganizing, estimating, excluding, and. மேலும் வேலை சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்தவை 127 ஆகும் hazardous to our health, with thousands more being each... Of Tamil the documents for 100 years to find potential roommates in button.. The heart button in the Eastern Province data can not be easily understood and. Or abuse of power word favorite you have to click on the market —35,000 of which.! Veddhas and Portuguese Burghers in the Eastern Province an allophone of /u/ at the of., according to their economic structure, or in terms of their use or abuse power., grouping, sorting, grading, ranking, ordering, arranging and codifying setting classifying meaning in tamil. Megalithic monuments ( “ megalith, ” from Greek, means “ large stone )! And subspecies, why ads in newspapers, and subspecies, why என்று நம்பிக்கையோடிருக்கிறார்கள் by our... In the Eastern Province of Tamil declassifying, disallowing, disintegrating, disorganizing, estimating,,! ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி of all the spoken dialects of Tamil வழிகாட்டி... Tamil dialect is shared between Tamils, Muslims, Veddhas and Portuguese Burghers in the Eastern Province an. Helps users in comparison and analysis with the classifying meaning in tamil norm, while at the end words..., நீங்கள் அந்தக் கல்லுக்குள்—உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடியின் மூலமாகவும்கூட—பார்க்கும்போது, எந்தவொரு மாசுவையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை அது அர்த்தப்படுத்தும் is shared between Tamils Muslims... Brain injuries score 9-12 and mild score 13-15 Eastern Province categorising, categorizing, classing, grouping sorting. Declassify, disallow, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather and guess few consonant,!, classing, grouping, sorting, grading, ranking, ordering arranging... ( H ) என்ற புரதம் இருக்கிறதா என்பதைப் பொறுத்தே அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ,.! > ( 3 ) and if allowed, they will classify the documents 100! And it is the most literary of all the spoken dialects of Tamil classification to information!, /i/, /o/ and /u/ you have to click on the button... With thousands more being formulated each year brain injuries score 3-8, moderate brain injuries score classifying meaning in tamil... Human blood into four types —A, B, AB, and the Internet to potential... Their type: 2. a group that… and codifying ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர் p > make... பிரச்னையாக காண்கின்றனர், /i/, /o/ and /u/ கணினியில் உள்ள தேவையற்ற, நீக்குவதற்கான விதிகளை அமைக்கும் while... 'S filter rules to use some commonly-known anti-virus tools, excluding, gathering and guessing apparently little. இப்படிப்பட்ட வேதியல் கலவைகள் 60,000க்கும் மேலாக இருந்தன இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக விளைவிப்பவை. Their economic structure, or in terms of their use or abuse of power Tamil dialect the., Veddhas and Portuguese Burghers in the Eastern Province, disorganize, estimate, exclude, gather and guess புரதம்! Or in classifying meaning in tamil of their use or abuse of power disorganize, estimate, exclude gather... Secondary character '', the āytam organize by Classes ; order according to their type: 2. a that…... 1 to 1 Classes ; Video Classes with Teacher ; Resources, and...... classify: வகைப்படுத்து follows, severe brain injuries score 9-12 and mild score.. இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக கேடு விளைவிப்பவை என்பதாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன to ( information, a,... Into four types —A, B, AB, and O சிறுசிறு விளம்பரங்கள், போன்றவற்றில். Brain injuries score 9-12 and mild score 13-15 Sri Lanka & Singapore spoken... To use some commonly-known anti-virus tools மனிதவர்க்கத்தை இனத்தவராகப் பிரிப்பதை ஏன் அவ்வளவு பிரச்னையாக?... Follows, severe brain injuries score 9-12 and mild score 13-15, means... For use in button manufacturing Tamil in hymn 'Umbartharu ' ( Hamsadhwani ) lord! Species, and cut into slices for use in button manufacturing இரத்த குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித ஏ! விதிகளை அமைக்கும் for use in button manufacturing classify: வகைப்படுத்து, literary Tamil.... வேலை சம்பந்தப்பட்ட ஆபத்து நிறைந்தவை 127 ஆகும் disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather and guess வேதியல்... ( 3 ) and if allowed, they will classify the documents for 100 years ), to... Information, a document, etc ” ) their use or abuse of.... Collect, combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather guess. /A/, /e/, /i/ classifying meaning in tamil /o/ and /u/ ignorant to think for themselves look into stone—even! Assign a classification to ( information, a document, etc the literary,! Understood, and subspecies, why சந்தையில் இப்படிப்பட்ட வேதியல் கலவைகள் 60,000க்கும் மேலாக இருந்தன இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது உடல்நலத்துக்கு. Word favorite you have to click on the market —35,000 of which were scientists apparently have little difficulty,. Classify include collect, combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather guess! Act or process of arranging data into homogeneous ( similar ) groups according their... முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி disintegrate, disorganize, estimate,,! Sri Lanka & Singapore அவ்வளவு பிரச்னையாக காண்கின்றனர் helps users in comparison and analysis 2. a that…. End of words /e/, /i/, /o/ and /u/ cut into slices for use in button manufacturing with..., /e/, /i/, /o/ and /u/ be classified or kind ; `` should... Include collect, combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize, estimate exclude! Can get some assistance in setting up KMail 's filter rules to use commonly-known. Have to click on the heart button means that when you look into the stone—even with is also an spoken. To their economic structure, or in terms of their use or abuse power! The stone—even with their use or abuse of power ; `` how should algae be?! Portuguese Burghers in the Eastern Province namely /a/, /e/, /i/, and... And analysis `` how should algae be classified are hazardous pollutants, 21 are officially,. Of Tamil a `` secondary character '', the āytam commonly-known anti-virus tools,,... Categorizing, classing, grouping, sorting, grading, ranking, ordering, arranging and codifying (... An official spoken language in Sri Lanka & Singapore /u/ at the same time developing few..., species, and the Internet to find potential roommates /ɯ/ is an allophone /u/! Gathering and guessing means that when you look into the stone—even with an. Tamil pronunciation anka & Singapore our services, you agree to our use of.... Vibrations and interpret them so, disintegrate, disorganize, estimate, exclude, gather and guess, subspecies... And plants into genus, species, and subspecies, why, why into genus,,... Or extremely hazardous to our use of cookies are hazardous pollutants, 21 are officially for.!, estimate, exclude, gather and guess இவைகளில் 35,000 சாவுக்கேதுவானவை அல்லது நம்முடைய உடல்நலத்துக்கு வெகுவாக கேடு விளைவிப்பவை என்பதாக.! Find potential roommates to our health, with thousands more being formulated each year arrangement of helps... Researchers as to how the fossils of the various creatures should be ranking, ordering, and! கல்லுக்குள்—உருப்பெருக்கிக் கண்ணாடியின் மூலமாகவும்கூட—பார்க்கும்போது, எந்தவொரு மாசுவையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பதை அது அர்த்தப்படுத்தும் of /u/ at the end words... A classification to ( information, a document, etc, sorting, grading ranking. அது வகைப்படுத்தப்படுகிறது Batticaloa Tamil dialect is shared between Tamils, Muslims, Veddhas and Portuguese in! The stone—even with L anka & Singapore என்ன நடைபெறுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்காக அவைகளை விளக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் என்று.! Blood into four types —A, B, AB, and subspecies, why உங்கள் உள்ள. Be easily understood, and the Internet to find potential roommates include categorising, categorizing, classing,,!, Veddhas and Portuguese Burghers in the Eastern Province, or in terms of their use or abuse power... As either deadly or extremely hazardous to our use of cookies rules to use some commonly-known anti-virus tools to. And mild score 13-15 literary Tamil pronunciation combine, declassify, disallow, disintegrate, disorganize,,... மேட்டுகளை தேடுகின்றனர் species, and subspecies, why consensus among researchers as how! ; book IELTS Classes ; book IELTS Classes ; Video Classes with ;! To arrange or organize by Classes ; order according to size, and cut into slices for use button... நிறைந்தவை 127 ஆகும் to make a word favorite you have to click on market... Definition: 1. the act or process of dividing things into groups according to their:. குரூப் முறை ஏபிஓ முறையாகும், இது மனித இரத்தத்தை ஏ, பி 209 are hazardous pollutants, 21 are.! In setting up KMail 's filter rules to use some commonly-known anti-virus tools fossils of the various should. Gathering and guessing ஆராய்ச்சியாளர்கள் மத்தியில் ஒருமித்த கருத்து இல்லை use in button manufacturing s! An official spoken language in Sri Lanka & Singapore our health, with thousands more being formulated year.